เซเว่น อีเลฟเว่น-ซีพีเอฟ เดินหน้าเสริมกำลังแพทย์-เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.สมุทรสาคร ต่อเนื่อง

อังคาร ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๒
เซเว่น อีเลฟเว่น-ซีพีเอฟ ผสานกำลังเดินหน้าโครงการ "ซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19" ส่งมอบมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเสริมกำลังใจ กำลังกายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลในการช่วยคนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ต่อเนื่อง
เซเว่น อีเลฟเว่น-ซีพีเอฟ เดินหน้าเสริมกำลังแพทย์-เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.สมุทรสาคร ต่อเนื่อง

ล่าสุด บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมกับ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ
เดินหน้าโครงการ "ซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19" ตามเจตนารมณ์ของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ลงพื้นที่ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม และ เครื่องอุปโภค บริโภค ผ่านโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ของซีพี ออลล์ และ ส่งมอบอาหารปลอดภัยผ่านโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19" ให้กับ โรงพยาบาลสนามใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดสมุทรสาคร ต่อเนื่อง

โดยในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี คุณเชิดศักดิ์ นามทัศน์ ผู้จัดการฝ่าย บมจ. ซีพี ออลล์ พร้อมด้วย นายมานะชัย โมกขันธ์, คุณก้องภพ อร่ามรักษ์ ผู้แทนซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์และอาหารพร้อมรับประทานให้กับ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยมี คุณอุดมศักดิ์ แสงวณิช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันต์ ร่วมรับมอบ

พร้อมกันนี้ ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรธิภา เรืองฉาง ผู้ชำนาญการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ พร้อมด้วย คุณสุวิทย์ ประภากมล ผู้บริหารอาวุโส ซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์และอาหารพร้อมรับประทานให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี คุณรัตติกรณ์ กาญจนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรสาคร พร้อมด้วย คุณชนันท์ภัทร์ สุขประเสริฐ (พยาบาลวิชาชีพ) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ร่วมรับมอบ เพื่อนำไปสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต่อไป

โดยตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ทยอยส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ เจลแอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำดื่ม เบเกอร์รี่ และ เครื่องอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน"
ให้กับโรงพยาบาลสนามแล้วกว่า 50 แห่ง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามที่เป็นพื้นที่ควบคุมใน 18 จังหวัด และถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน"

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยทั้งหมดภายใต้ โครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่การระบาดครั้งแรก จะส่งตรงถึงโรงพยาบาลสนาม โดยทีมโลจิสติกของซีพีเอฟ ประกอบด้วยอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานหลากหลายเมนู อาทิ เกี๊ยวกุ้ง, ข้าวอบธัญพืชและไก่, สปาเก็ตตี้คาโบนาร่าและราเมนโฮลวีตผัดขี้เมาไก่ เป็นต้น

ที่มา: ซีพี ออลล์

เซเว่น อีเลฟเว่น-ซีพีเอฟ เดินหน้าเสริมกำลังแพทย์-เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.สมุทรสาคร ต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด