มูลนิธิอิออนประเทศไทย ห่วงใยสู้โควิด-19 มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

10 May 2021

คุณสุพร วัธนเวคิน (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิ อิออนประเทศไทย พร้อมด้วย คุณนันทวัฒน์ โชติวิจิตร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และตัวแทนคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้งานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายแพทย์อำนาจ บาลี (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทั้งในด้านทุนทรัพย์ อุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนสิ่งของที่จำเป็นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องนับแต่การระบาดของโรคในระลอกแรก

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ห่วงใยสู้โควิด-19 มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ