SUPER จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

พุธ ๐๕ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๒๐
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ที่ 2 จากขวา) บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน ) (SUPER) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตรา 0.006 บาท/หุ้น และกำหนดวันที่จ่ายปันผลเป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ เดินหน้าลงทุนโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม - วินด์ฟาร์มในประเทศเวียดนาม โดยผู้บริหารเผยถึงแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2564 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง รายได้ 9,898 ล้านบาท เป็นกว่า 13,000 ล้านบาทในปี 2565 ซึ่งมั่นใจว่า จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด