MRT-ทิพย ห่วงใยผู้โดยสาร มอบสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุฟรี รับวันแรงงาน

ศุกร์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๐๘:๕๒
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษ ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองฟรี 15 วัน สำหรับผู้ถือบัตรโดยสาร MRT และ MRT Plus เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ง่ายๆ ผ่าน QR CODE ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2564 ระยะเวลาคุ้มครอง 15 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 50,000 บาท และชดเชยรายได้จากการเป็นผู้ป่วยใน 500 บาทต่อวัน (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์เท่านั้น) สอบถามรายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่ 1736
MRT-ทิพย ห่วงใยผู้โดยสาร มอบสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุฟรี รับวันแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด