ผู้ถือหุ้น TPCH อนุมัติจ่ายปันผลครึ่งหลังปี 63 เป็นเงินสด 0.110 บาท/หุ้น

พุธ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๑๑
ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการ, คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร, คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่, พร้อมคณะกรรมการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลงวดครึ่งหลังปี 2563 เป็นเงินสดอัตรา 0.110 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รองรับการขยายธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนที่จะ COD โรงไฟฟ้าในปีนี้เพิ่ม จำนวน 3 แห่งประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะสยาม พาวเวอร์ (SP) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังสตา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ เพื่อให้มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 125 เมกะวัตต์ในปี 2564 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง กรุงเทพฯ
ผู้ถือหุ้น TPCH อนุมัติจ่ายปันผลครึ่งหลังปี 63 เป็นเงินสด 0.110 บาท/หุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด