"ดิทโต้" ผนึกความร่วมมือ "สจล." รุกพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการเอกสารและข้อมูลดิจิทัลขยายฐานลูกค้า พร้อมปั้นบุคลากรไอทีเสริมทัพองค์กรและป้อนอุตสาหกรรม

พฤหัส ๐๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๐:๐๘
บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) ลงนามเอ็มโอยู สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผนึกความร่วมมือพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการเอกสารและข้อมูลแบบดิจิทัล ระบบ Workflow และการวิเคราะห์ข้อมูล ตอบโจทย์แผนงานขยายฐานลูกค้า พร้อมร่วมสร้างหลักสูตร ปั้นบุคลากรไอทีคุณภาพร่วมงานกับองค์กรและป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม
ดิทโต้ ผนึกความร่วมมือ สจล. รุกพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการเอกสารและข้อมูลดิจิทัลขยายฐานลูกค้า พร้อมปั้นบุคลากรไอทีเสริมทัพองค์กรและป้อนอุตสาหกรรม

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO ผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล (Document & Data Management Solutions) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการเอกสารและข้อมูลดิจิทัล เพื่อขยายขอบเขตให้บริการแก่ลูกค้าในวงกว้าง รองรับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องปรับเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารกระดาษ สู่เอกสารดิจิทัล พร้อมออกแบบระบบจัดเก็บให้ง่ายต่อการค้นหาและนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรไอทีที่มีคุณภาพ มีทักษะและองค์ความรู้เพื่อร่วมงานกับดิทโต้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพแก่องค์กรและความเข้มแข็งด้านบุคลากร

ล่าสุด บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (เอ็มโอยู) กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการจัดการเอกสารและข้อมูลดิจิทัล โดยความร่วมมือกันครั้งนี้ จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกระบวนการทำงานและร่วมมือกันจัดทำโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ไอทีและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเอกสารและข้อมูลดิจิทัล ระบบ Workflow (กระบวนการทำงาน) การวิเคราะห์ฐานข้อมูล (Data Analytics) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกัน จะร่วมมือกันจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู่แวดวงไอที เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนาด้านซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีจัดการเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลแบบดิจิทัล เป็นต้น เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมไอทีที่มีแนวโน้มขยายตัวในยุคดิจิทัล

ด้านศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล.มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ บมจ.ดิทโต้ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนชั้นนำในธุรกิจให้บริการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์และการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบุคลากรด้านไอทีที่มีคุณภาพ โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าฝึกงานและร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและสร้างมาตรฐานที่ดีขึ้นให้แก่อุตสาหกรรม เนื่องจากในปัจจุบันบุคลากรด้านไอที ยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการและคาดว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนในอนาคต

ดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ ระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้ สจล.ได้รับข้อมูลและมุมมองใหม่ๆ จากภาคเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมฝึกอบรม สัมมนาและการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกจากนี้ สจล.พร้อมนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อร่วมมือกับ บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านไอทีและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรรองรับยุคดิจิทัล

"สจล.มีความเชื่อว่าปัจจุบันการเรียนการสอนภายในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ การสร้างบุคลากรด้านไอทีที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตร และเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้ร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนาและเข้าฝึกงานในองค์กรชั้นนำ เพื่อพัฒนาทักษะและความคิดนอกกรอบ เป็นบุคลากรด้านไอทีพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพต่อวงการไอที" ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

ที่มา: เอ็มที มัลติมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด