ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คว้ารางวัลมากที่สุดถึง 5 รางวัลจากงาน รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2563

จันทร์ ๐๕ เมษายน ๒๕๖๔ ๐๙:๕๐
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คว้ารางวัลมากที่สุดถึง 5 รางวัลจากงาน รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2563รางวัล Best Bond Dealer รางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Marketรางวัล Best Secondary Market Contributor รางวัล Sales Staff of the Yearและ รางวัล THOR Pioneer สถาบันการเงินผู้ริเริ่มบุกเบิกลิตภัณฑ์ทางการเงินอ้างอิง THOR
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คว้ารางวัลมากที่สุดถึง 5 รางวัลจากงาน รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2563

นายเพา จาตกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับ 5 รางวัลจากงาน 'รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2563' หรือ 'ThaiBMA Best Bond Award 2020' ที่จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้แก่ รางวัล THOR Pioneer (BOT Awards) รางวัล Best Bond Dealer รางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market รางวัล Best Secondary Market Contributor (MOF Awards) และ รางวัล Sales Staff of the Year

"รางวัลทั้ง 5 รางวัล เป็นรางวัลยอดเยี่ยมในฐานะองค์กรและบุคลากรที่โดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของธนาคารในธุรกิจตลาดเงินจนได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากผู้ออกหุ้นกู้และนักลงทุนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ กับรางวัล THOR Pioneer เป็นรางวัลใหม่ของวงการ ที่ธนาคารได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการเป็นสถาบันการเงินผู้ริเริ่ม นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อ้างอิง THOR รางวัลนี้สร้างกำลังใจให้ทีมทำงาน ปลุกพลังที่จะเดินหน้าพัฒนาตลาดการเงินกันเต็มที่ต่อไป" นายเพา กล่าว

สำหรับรางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market ธนาคารได้รับจากการส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรองโดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สุดในปี 2563 รางวัล Best Bond Dealer เป็นรางวัลดีเด่นจากการเป็นสถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ (Dealer) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถในการให้บริการกับคู่ค้าในตลาดรองที่ยอดเยี่ยม รางวัล Best Secondary Market Contributor (MOF Awards) จากกระทรวงการคลัง ได้รับในฐานะสถาบันการเงินคู่ค้าพันธบัตรของกระทรวงการคลังที่มีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมสภาพคล่องของพันธบัตรรัฐบาล โดยมีมูลค่าธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองสูงสุดในปี 2563 และ รางวัล Sales Staff of the Year รางวัลยอดเยี่ยมที่มอบให้เจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้ของธนาคาร ผู้เป็นที่ยอมรับในความสามารถด้านการบริการลูกค้า และความมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

ที่มา: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด