SUPER ออกหุ้นกู้ 1.5 พันลบ.-จอง 20 - 22 เม.ย.นี้ ชูผลตอบแทน 5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

พฤหัส ๐๑ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๔:๕๗
SUPER เปิดขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ เปิดจองระหว่างวันที่ 20 - 22 เม.ย.นี้ อายุ 3 ปี ชูอัตราผลตอบแทน 5% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน รองรับแผนการขยายธุรกิจ บิ๊กบอส "จอมทรัพย์ โลจายะ"มั่นใจนักลงทุนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 ปี 2564 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ให้กับนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทน 5 % ต่อปี เตรียมเปิดขายระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2564

"มั่นใจว่าหุ้นกู้ของ SUPER จะได้การตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างอบอุ่น เนื่องจากอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับน่าสนใจ เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯมีความแข็งแกร่ง มีรายได้สม่ำเสมอ(Recurring Income) จากการจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว"

ทั้งนี้ ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable จากทริสเรทติ้ง

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาทขึ้นไป ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน โดยหุ้นกู้จะมี 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567

ปัจจุบัน SUPER ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย โดยได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 25 ปี จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) (กฟผ.) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว จำนวน 100 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 563.60 MW และขยายธุรกิจ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาคเอกชน เช่น บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) และ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม โดยได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี จาก Vietnam Electricity หรือ EVN ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว จำนวน 9 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 836.72 MW

ส่วนธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานขยะในประเทศไทยได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 5 ปี และต่ออายุสัญญาอัตโนมัติทุก 5 ปี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว จำนวน 2 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 18.00 MW และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 6.00 MW

และธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศเวียดนาม โดยได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 421.00 MW

สำหรับผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 0-2658-8888 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร 0-2680-4004 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทร 0-2695-5000 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร 0-2009-8351 ถึง 56 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 0-2088-9999

ที่มา: ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด