ร่วมแสดงความยินดี "บุญพร" CEO หญิงแห่งหยวนต้า รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง แห่งปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ

พุธ ๑๗ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๐๒
นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัล "บุคคลตัวอย่าง" แห่งปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี, เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวถือเป็นการประกาศให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติและได้รับการยอมรับทุกภาคส่วน เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เมื่อเร็ว ๆ นี้
ร่วมแสดงความยินดี บุญพร CEO หญิงแห่งหยวนต้า รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง แห่งปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด