รมว.แรงงาน เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ โครงการ "ม33เรารักกัน" เคลื่อนที่ (เชิงรุก)

อังคาร ๑๖ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๐๔
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถ่ายภาพร่วมกับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี , นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ ,นายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ, นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.เด็มโก้ (DEMCO) ให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ โครงการ "ม33เรารักกัน" เคลื่อนที่ (เชิงรุก) ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ทบทวนสิทธิการลงทะเบียนในโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ บมจ.เด็มโก้ เมื่อเร็ว ๆ นี้
รมว.แรงงาน เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ โครงการ ม33เรารักกัน เคลื่อนที่ (เชิงรุก)
รมว.แรงงาน เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ โครงการ ม33เรารักกัน เคลื่อนที่ (เชิงรุก)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด