สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี

จันทร์ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๖
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยในโรงเรียนให้มีมาตรฐานมากขึ้น โดยได้สานต่อกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องพยาบาล เวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของเด็กนักเรียน และครูในโรงเรียน จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ภายใต้โครงการ "สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน สำหรับการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น
สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี
สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด