"ทรีนีตี้" ปลื้มปี 63 กำไรพุ่ง 35% บอร์ดใจดีแจกปันผลผู้ถือหุ้น 50 สตางค์ต่อหุ้น พร้อมเปิดสถิติ 6 ปี อัตราเงินปันผลเฉลี่ย 8-10%

จันทร์ ๑๕ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๒๘
นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ TNITY เปิดเผยว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2563 แม้ว่าภาพรวมทั้งประเทศจะต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด -19 โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ 130.45 ล้านบาท มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.65บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มีกำไรสุทธิ 96.74 ล้านบาท ขณะที่ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน เห็นได้จากอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมปรับขึ้นมาอยู่ที่ 18.18% จากปี 2562 อยู่ที่ 14.28%

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมอยู่ที่ 717.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.88% จากปี 2562 ที่มีรายได้ 677.59 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำได้ 236.08 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 56.30% จากปีก่อนที่ทำได้ 151.04 ล้านบาท ตามภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และการที่นักลงทุนรายย่อยขึ้นมาเป็นผู้ลงทุนที่มีบทบาทหลักในตลาด ทำให้ลูกค้ารายย่อยเข้ามาซื้อขายเพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินรวม 145.50 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 141.88 ล้านบาท ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 27.80 ล้านบาทและมีเงินปันผล 31.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินรวม 59.15 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 95.50 ล้านบาท จากปีก่อนอยู่ที่ 68.61 ล้านบาท เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 จาก 60.16 ล้านบาทเป็น 92.70ล้านบาท รายได้จากค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทเพิ่มขึ้น 10.20% จาก 18.82 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 20.74 ล้านบาท ส่วนเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 98.08 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 82.85 ล้านบาท และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 206.98 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 94.55 ล้านบาท จากการลดลง ของค่าธรรมเนียมจัดจำหน่าย ซึ่งปี 2562 บริษัทได้นำบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นายชาญชัย กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง คณะกรรมการบริษัท(บอร์ด) ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2563 จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 77% ของกำไรสุทธิ และถือว่าเป็นการจ่ายปันผลที่สูงกว่านโยบายที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิเมื่อคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 8% ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก โดยล่าสุด ณ วันที่ 12 มี.ค.2564 หุ้นทรีนีตี้ซื้อขายที่ 6.25 บาทต่อหุ้น

"หุ้นทรีนีตี้จ่ายเงินปันผลและให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นดีมาต่อเนื่อง หากดูสถิติย้อนหลัง 6 ปี นักลงทุนที่ซื้อหุ้น TNITY ไม่ผิดหวัง ได้รับเงินปันผลเฉลี่ยผลตอบแทน 8-12% และมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 50%ของกำไรสุทธิในแต่ละปี" นายชาญชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 2 เม.ย. 2564 เปลี่ยนจากเดิม ที่จะXD วันที่ 12 มี.ค.2564 โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พ.ค. 2564 หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่มา: ทรีนีตี้ วัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด