สพพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

ศุกร์ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓๘
พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำทีมจิตอาสาร่วมกันขนย้ายสิ่งของบริจาค ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษา แบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ ที่ยังขาดแคลนสิ่งของในการอำนวยความสะดวกสำหรับการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ยังได้ให้การต้อนรับผู้รับบริจาค นายภูเบศร์ ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
สพพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่จำนวนนักเรียนกว่า 1,700 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่มา: สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

สพพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด