เครือไทย โฮลดิ้งส์ ส่งต่อองค์ความรู้ ชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ

พฤหัส ๑๑ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๒๓
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโชติพัฒน์ - นางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 และ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และผู้บริหารระดับสูง ร่วมส่งมอบชุดหนังสือ "อัศจรรย์วัดอรุณ" ให้กับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ที่ 4 จากขวา) นายโชติ ตราชู ปลัดประทรวงการทองเที่ยวฯ (ริมขวา) และคณะผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานและส่งต่อองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป ณ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เมื่อเร็วๆ นี้
เครือไทย โฮลดิ้งส์ ส่งต่อองค์ความรู้ ชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ

จากซ้ายไปขวา

  1. นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2. นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  3. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  4. นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  5. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  6. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  7. นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
  8. นายโชติ ตราชู ปลัดประทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

เกี่ยวกับบมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์
บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (TGH) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจลีสซิ่ง ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจลีสซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

ที่มา: เครือไทย โฮลดิ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด