ควอลลีเทค (QLT) ประกาศผลการดำเนินงานปี 2563 ชะลอตัวจาก Covid-19 คาดภาพรวมปี 64 เติบโต 5-10% เคาะจ่ายปันผล 0.30 บาท

22 Feb 2021

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการปี 2563 มีรายได้รวม 424.55 ล้านบาท ลดลง 10.35% และมีกำไรสุทธิ 31.83 ล้านบาท ลดลง 37.51% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสาเหตุการลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้งานบริการตรวจสอบและรับรองเกิดภาวะชะงักงันในไตรมาสที่ 2 ที่ไม่สามารถเข้าทำงานในพื้นที่ของลูกค้าได้ และเริ่มคลี่คลายขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ส่วนตลาดของงานบริการทดสอบโดยไม่ทำลายได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ต่ำ แต่ยังคงได้รับผลกระทบจากการล่าช้าของโครงการก่อสร้างของลูกค้า อันเนื่องมาจากปัญหาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น เหล็ก ท่อ และวาล์ว เป็นต้น โดยสาเหตุมาจากจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ส่งผลต่อการผลิตและจัดส่งในตลาดโลก ทำให้มีผลต่อการรับรับรู้รายได้ของบริษัทฯ

"สำหรับทิศทางของปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ที่ 5-10% แต่ช่วงครึ่งปีแรกอาจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 รอบ 2 ซึ่งบริษัทฯ และกลุ่มลูกค้าปิโตรเคมีและโรงกลั่นส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ส่งผลให้ลูกค้าต้องงดการเข้า-ออกในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย แต่คาดว่าครึ่งปีหลังจะมีทิศทางที่ดีขึ้นหากไม่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่บริษัทฯ ได้มีการปรับแผนงานการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปี 2564 โดยจะมุ่งเน้นตลาดงานบริการทดสอบโดยไม่ทำลายในกลุ่มลูกค้าโครงการก่อสร้าง (Construction) มากขึ้น เนื่องจากยังมีแนวโน้มการเติบโตได้ ส่วนตลาดของการตรวจสอบและรับรอง จะมุ่งเน้นการขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการอื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบและรับรองเพิ่มเข้ามา โดยเน้นกลยุทธ์ One-Stop Service Provider เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดดังกล่าว" นายโดมเดชกล่าว

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประกอบกับการลงทุนในปี 2563 รวมถึงกำไรคงเหลือที่ยังไม่จัดสรร โดยมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.05 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตรา 0.25 บาท โดย กำหนดวัน Record Date ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564