เสวนาวิชาการ เศรษฐิจหมุนเวียน: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง "การพัฒนากลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เหมาะสมกับประเทศไทย

พุธ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๒:๑๗
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดเสวนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ "เศรษฐิจหมุนเวียน: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง ครั้งที่ 2" ในหัวข้อ"การพัฒนากลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เหมาะสมกับประเทศไทย" ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 9.00- 12.00 น. ร่วมเรียนรู้ รับฟัง "ถอดบทเรียนการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในต่างประเทศ" จาก ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste)
เสวนาวิชาการ เศรษฐิจหมุนเวียน: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง การพัฒนากลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ "การพัฒนากลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เหมาะสมกับประเทศไทย" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

  • คุณปฏิญญา ศิลสุภดล Market Sustainability Director, Tetra Pak (Thailand) Ltd.
  • คุณอาร์ชวัส เจริญศิลป์ Environmental Policy Director, Pepsico Asia Pacific
  • น.ส.พรรรัตน์ เพชรภักดี ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการเสวนาโดย ดร.เพชร มโนปวิตร นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และ Conservation Director of ReReef

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ link เข้าฟังเสวนาได้จาก QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-8117

ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด