อว.หนุน สจล.ผลิตนวัตกรรมเพื่อการแพทย์ สะท้อน "ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด"

พฤหัส ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๐๓
ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณธนาภรณ์ โกราษฎร์ หัวหน้าโครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมแถลงความร่วมมือระหว่าง อว. และสจล.ในนโยบายผลักดันนักวิจัยไทยกลุ่มการแพทย์ ภายใต้แนวคิด "ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด " พร้อมโชว์ผลสำเร็จนวัตกรรมจากความร่วมมือ จำนวน 3 โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ อาคารทรงไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
อว.หนุน สจล.ผลิตนวัตกรรมเพื่อการแพทย์ สะท้อน ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด