ผอ.สพร 22 นครศรีฯ เยี่ยมชมและปิดฝึกอบรมสาขาการปูกระเบื้อง

จันทร์ ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๙:๒๒
29 ม.ค. 64 สพร.22 นศ. ปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม แรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการปูกระเบื้องร่วมกับบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) และบริษัท แซง - โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ระหว่างวันที่ 25 - 29 ม.ค.64 จำนวน 20 คน ณ วัดวังเลา อ.นบพิตำ
ผอ.สพร 22 นครศรีฯ เยี่ยมชมและปิดฝึกอบรมสาขาการปูกระเบื้อง
ผอ.สพร 22 นครศรีฯ เยี่ยมชมและปิดฝึกอบรมสาขาการปูกระเบื้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด