บ.ย.ส รุ่น 25 ร่วมบริจาคสู้ภัยโควิด

อังคาร ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๓๐
คณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 25 ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 เข้ามอบคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 750,000 บาท มอบให้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงสูง จำนวน 14 แห่ง โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ และ ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ ร่วมในพิธี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้
บ.ย.ส รุ่น 25 ร่วมบริจาคสู้ภัยโควิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด