โอสถสภารับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๕
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (ขวา) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดี ประจำปี 2563 แก่นางสุธิดา เสียมหาญ  ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) ซึ่งได้สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการสร้างพลังกาย พลังใจ และพลังชีวิตให้แก่คนพิการมาอย่างต่อเนื่อง ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563
โอสถสภารับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด