สนพ.สระบุรี จัดฝึกอบรมพนักงานขับโฟล์คลิฟ

พุธ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๕๓
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 18 ชม. ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 - 21 ม.ค. 64 จำนวน 20 คน ณ บ.อู่ น.พุแคเจริญยนต์
สนพ.สระบุรี จัดฝึกอบรมพนักงานขับโฟล์คลิฟ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

สนพ.สระบุรี จัดฝึกอบรมพนักงานขับโฟล์คลิฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด