สนพ.สระบุรี จัดฝึกอบรมออนไลน์

พุธ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๔๖
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom สาขาการสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Google Forms 18 ชม. ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 - 28 ม.ค. 64 ผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 30 คน
สนพ.สระบุรี จัดฝึกอบรมออนไลน์

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

สนพ.สระบุรี จัดฝึกอบรมออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด