สนพ.มุกดาหารออกพื้นที่ ประชาสันพันธ์เชิงรุกอาชีวะ

พุธ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๖
20 ม.ค.64 เวลา 11.00 น. นางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร( สนพ.มุกดาหาร)  พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบประธานอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เพื่อหารือความร่วมมือในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และปรับปรุงหลักสูตรการฝึกให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามแนวทางความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ และโครงการส่งเสริมการจ้างแรงงานเด็กจบใหม่ตามโครงการของกระทรวงแรงงาน
สนพ.มุกดาหารออกพื้นที่ ประชาสันพันธ์เชิงรุกอาชีวะ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด