สนพ.มุกดาหาร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัยนิยม

พุธ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘:๕๔
18 ม.ค.64 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร (สนพ.มุกดาหาร) เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัยนิยม ระหว่างวันที่ 18-25 ม.ค.64 ผรฝ.20 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมือง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
สนพ.มุกดาหาร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัยนิยม

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

สนพ.มุกดาหาร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัยนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด