สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เทรนคนขับDrone

อังคาร ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๒๗
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Dron) เพื่อการเกษตร ให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสุโขทัย โดยดำเนินการฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Dron) เพื่อการเกษตร การผสมสารที่ใช้ในการพ่นเพื่อใช้สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Dron) เพื่อการเกษตร สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2564 ณ บริษัท เอ็มจี สุโขทัย จำกัด อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เทรนคนขับDrone

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด