แอลเอ็มจี ประกันภัย สวัสดีปีใหม่สำนักงาน คปภ.

อังคาร ๑๙ มกราคม ๒๐๒๑ ๑๒:๐๖
วันที่ 6 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสุธี จินตวงศ์วานิช ประธานบริหารฝ่ายการเงิน ได้เข้าพบ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อสวัสดีปีใหม่2564 พร้อมรับฟังแนวทางโน้มธุรกิจภาคประกันวินาศภัยการปฏิบัติงานด้านประกันภัยของปีนี้  ณ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด