เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW42 ใหม่ จำนวน 23 ตัว เริ่มซื้อขายวันแรก 18 ม.ค. 64

จันทร์ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๗
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) SET50 Index DW จำนวน 23 ตัว ดังนี้ ACE42C2106G, AEON42C2106G, BH42C2106G, CBG42C2106G, COM742C2106G, CPAL42C2107G, CPF42C2106G, DELT42C2104G, EA42C2106G, EGCO42C2106G, GULF42C2106G, HANA42C2106G, IRPC42C2106G, KCE42C2106G, PTTE42C2106G, PTTG42C2106G, SUPE42C2106G, TASC42C2106G, THAN42C2106G, TMB42C2106G, TQM42C2106G, TRUE42C2106G, TU42C2106G  เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยเป็นซีรี่ย์ "G" คือ ที่มี Eff. Gearing หรือ อัตราทดที่สูง และ Sensitivity ดีใกล้ 1 ณ วันแรกที่ทำการออก DW โดยทาง DW42 นั้นมีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน และยังได้จัดทำ "Price Guideline" ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่างๆ ได้สะดวก นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลตารางราคา "Price Guideline" ข้อมูลอื่นๆ ข่าวสารและโปรโมชั่น ได้ที่
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW42 ใหม่ จำนวน 23 ตัว เริ่มซื้อขายวันแรก 18 ม.ค. 64

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด