เร่งตรวจสอบสิทธิ์ผู้ค้าแผงลอยถนนไกรสีห์ - เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ถนนรามบุตรีและถนนตานี

พฤหัส ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘:๔๔
นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์แสดงความชื่นชมการปรับปรุงถนนไกรสีห์ เขตพระนคร รวมทั้งเสนอแนะควรกวดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและการจอดรถในบริเวณดังกล่าว และตั้งข้อสังเกตถึงต้นไม้ที่นำมาปลูกควรเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาว่า สำนักงานเขตพระนครได้วางแนวทาง การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและการจอดรถในบริเวณถนนไกรสีห์และถนนข้าวสาร ภายหลังดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยประกาศให้ผู้ค้าถนนข้าวสารที่ได้สิทธิ์ทำการค้ามายื่นคำร้อง เพื่อทำบัตรผู้ค้าภายในเดือนมกราคม 2564 ที่สำนักงานเขตพระนคร ส่วนการจัดระเบียบผู้ค้าแผงลอยถนนไกรสีห์ ซึ่งเป็นจุดผ่อนผันเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์ผู้ค้าที่มีใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและจะกำหนดรูปแบบแผงค้าให้มีขนาดเท่ากันทุกราย โดยใช้เต็นท์รูปแบบเดียวกันทั้งหมดตามที่คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขตเห็นชอบ สำหรับการจอดรถบริเวณดังกล่าว มีอาคารบริการ ที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานครบริเวณตลาดยอด (บางลำพู) ให้บริการจอดรถได้ประมาณ 550 คัน ค่าบริการชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อไป 30 บาท ส่วนกรณีการพิจารณาเลือกต้นสนฉัตรมาปลูกในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากมีลักษณะสวยงาม แตกกิ่งเป็นชั้น ใบมีสีเขียวสวยงาม ลำต้นและทรงพุ่มไม้ใหญ่ ใบร่วงน้อย ไม่เจริญเติบโตเร็วเกินไป เหมาะกับการปลูกในพื้นที่จำกัด รวมถึงสามารถปลูกได้ดีในกระถางเหมาะสำหรับประดับอาคาร หรือพื้นที่จำกัด ทั้งยังเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี และสามารถทนต่อทุกสภาพดินอีกด้วย
เร่งตรวจสอบสิทธิ์ผู้ค้าแผงลอยถนนไกรสีห์ - เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ถนนรามบุตรีและถนนตานี

ผู้อำนวยการเขตพระนคร กล่าวเพิ่มเติมถึงการพัฒนาพื้นที่บางลำพูต่อเนื่องในระยะที่ 2 บริเวณถนนรามบุตรีและถนนตานีว่า ขณะนี้ถนนรามบุตรี อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ ส่วนถนนตานี อยู่ระหว่างการของบประมาณ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและการค้าย่านถนนข้าวสารและบางลำพูให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ได้อีกทางหนึ่ง

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

เร่งตรวจสอบสิทธิ์ผู้ค้าแผงลอยถนนไกรสีห์ - เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ถนนรามบุตรีและถนนตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด