มิวเซียมสยาม ชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กออนไลน์ "อาสาสร้างฝัน" ส่งเสริมให้ทุกการเรียนรู้ไม่ห่างอย่างที่คิด

พุธ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๙:๒๔
"มิวเซียมสยาม"สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ชวนเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ร่วมสนุกในกิจกรรมวันเด็กออนไลน์ "อาสาสร้างฝัน" ด้วยการนำแนวคิดจาก คำขวัญวันเด็กประจำปี 2564 คือ "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม" มาจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ พร้อมกับน้อมนำแนวคิดจาก โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" สอดแทรกในเนื้อหาของกิจกรรม เพื่อมุ่งหวังปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ทำความดี ด้วยการแสดงออกถึงความจงรักภักดี นำคำสอนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย
มิวเซียมสยาม ชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กออนไลน์ อาสาสร้างฝัน ส่งเสริมให้ทุกการเรียนรู้ไม่ห่างอย่างที่คิด

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การจัดกิจกรรมวันเด็กออนไลน์ในปีนี้น่าจะตอบโจทย์มากที่สุดในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ให้ทั่วถึงได้เหมาะสมกับช่วงที่ ทุกคนต้องอยู่ภาวะการเฝ้าระวัง หรือ Work From Home รวมถึงเด็ก ๆ ที่ต้องอยู่บ้าน เรียนออนไลน์ โดยรายละเอียด กิจกรรมวันเด็กออนไลน์ "อาสาสร้างฝัน" ชวนน้อง ๆ เยาวชนทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 12 ปีขึ้นไป ร่วมสนุกกับ กิจกรรม3 รูปแบบ ดังนี้

  1. กิจกรรมอาสารักษ์สะอาด ปลูกฝังจิตอาสาให้เด็ก ๆ ช่วยเหลืองานภายในบ้าน อาทิ การช่วยกวาดบ้าน กวาดขยะกวาดใบไม้ในสวน ช่วยคุณแม่ถือของ ช่วยอาบน้ำสุนัข ฯ ส่งภาพถ่ายกิจกรรมที่ช่วยเหลืองานบ้าน พร้อมคำบรรยายประกอบ
  2. กิจกรรมMaskประดิษฐ์ จิตอาสา เชิญชวนเด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมทำหน้ากากอนามัย โดยผู้เข้าร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ ส่งภาพถ่ายหน้ากากอนามัยที่น้องๆ ออกแบบและตกแต่งให้สวยงาม พร้อมคำบรรยายประกอบ
  3. กิจกรรมอาสาพาเที่ยว เพื่อส่งมอบโอกาส เชิญชวนน้อง ๆ เขียนเรียงความบรรยายถึงกลุ่มคนที่น้อง ๆ คิดว่าควรมีโอกาสมาเที่ยวมิวเซียมสยาม อาทิ กลุ่มผู้พิการทางสายตา จากโรงเรียนสอนคนตาบอด กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มผู้ยากไร้ ฯลฯ โดยบรรยายในความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด พร้อม เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

โดยทั้ง 3 กิจกรรมวันเด็กออนไลน์ "อาสาสร้างฝัน" เปิดโอกาสให้น้องๆ อายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 14 มกราคม 2564 ทางอีเมล [email protected] สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ แฟนเพจ facebook.com/museumsiamfans หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.081-9274808 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น

ที่มา: มิวเซียมสยาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด