แจก Licy Liquid Gel ณ อ. พระพุทธบาท จ.สระบุรี

อังคาร ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๑๓
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ทางทีมงานบริษัท บียอนด์พลัส จำกัดได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์กำจัดเหา Licy Liquid Gel จำนวน 5,040 ซองมูลค่า 100,000 บาท ให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในสังกัด อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ในอำเภอมีนักเรียนหญิงมากกว่า 4,000 คน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในจังหวัด 10 แห่ง ท่านปลัดอำเภอมนตรีทำหน้าที่ดำเนินการรับมอบ โดยกรรมการบริษัทได้กล่าว "บริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่มีส่วนสนับสนุนทางราชการในการส่งเสริมสุขภาพชุมนุมของจังหวัด"
แจก Licy Liquid Gel ณ อ. พระพุทธบาท จ.สระบุรี
แจก Licy Liquid Gel ณ อ. พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด