APM เยี่ยมชมธุรกิจ CPanel

จันทร์ ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๐๘
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม. (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมด้วยคุณสุมาลี บำรุงชาติอุดม (ขวาสุด) ที่ปรึกษาบริษัท เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซีแพนเนล (CPanel) ผู้ผลิตและจำหน่ายผนังคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมหารือแผนงานปี 2564 โดยนายชาคริต ทีปกรสุขเกษม (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด ให้การต้อนรับ ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้
APM เยี่ยมชมธุรกิจ CPanel

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด