เตรียมตัวก่อนสอบ ! รู้หรือไม่ กระดาษคำตอบ TOEIC ใช้ยังไง ?

การสอบ TOEIC เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้หางานและพนักงานออฟฟิศ เนื่องจากคะแนนสอบ TOEIC สามารถ สะท้อนถึงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทการทำงาน หลายคนจึงทุ่มเทเวลาและความพยายามในการฝึกฝนเพื่อให้ได้คะแนนสอบที่ดี แต่รู้หรือไม่ว่า เทคนิคการใช้กระดาษคำตอบ TOEIC ก็มีผลต่อคะแนนสอบเช่นกัน บทความนี้จึงจะมาแนะนำวิธีการใช้กระดาษคำตอบ TOEIC อย่างถูกต้อง รวมถึงเคล็ดลับการสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนดีกัน

วิธีใช้กระดาษคำตอบ TOEIC

กระดาษคำตอบ TOEIC เป็นแผ่นกระดาษที่ใช้บันทึกคำตอบของคุณสำหรับข้อสอบ TOEIC บนกระดาษคำตอบจะมีช่องสำหรับแต่ละข้อ โดยต้องระบายช่องให้ตรงกับคำตอบที่เลือก ซึ่งในปัจจุบัน TOEIC มีรูปแบบการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ (CBT) และแบบใช้กระดาษคำตอบ (PBT) บทความนี้จะเน้นไปที่รูปแบบการใช้กระดาษคำตอบ (PBT)

วิธีกรอกข้อมูลลงบนกระดาษคำตอบ TOEIC

1. ข้อมูลส่วนตัว

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวลงบนช่องที่กำหนดให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน สัญชาติ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่กรอกถูกต้อง

2. ข้อมูลการสอบ

 • กรอกข้อมูลการสอบลงบนช่องที่กำหนดให้ครบถ้วน เช่น รูปแบบการสอบ (PBT) เวอร์ชันของข้อสอบ วันที่สอบ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่กรอกถูกต้อง

3. ระบายช่องคำตอบ

 • ใช้ดินสอ 2B ระบายช่องที่ตรงกับคำตอบที่คุณเลือก
 • ระบายให้เต็มช่อง ระวังอย่าให้เลอะเทอะ
 • ห้ามใช้ปากกา หมึกสี หรือดินสอชนิดอื่น

4. ตรวจทาน

 • ตรวจทานคำตอบอีกครั้งก่อนส่ง
 • เช็กให้แน่ใจว่าระบายช่องที่ถูกต้อง

เคล็ดลับเด็ด! พิชิตคะแนน TOEIC ให้พุ่งทะยาน

การสอบ TOEIC กลายเป็นด่านสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดโอกาสทางการศึกษาและการทำงาน หลายคนทุ่มเทเวลาและความพยายามอย่างมากเพื่อเตรียมตัวสอบ แต่รู้หรือไม่ว่า เทคนิคการทำข้อสอบมีบทบาทสำคัญต่อคะแนนของคุณไม่แพ้ความรู้ บทความนี้รวบรวมเคล็ดลับเด็ดที่จะช่วยให้คุณพิชิตคะแนน TOEIC ให้พุ่งทะยาน

1. ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ:

 • หมั่นฝึกฝนทำข้อสอบ TOEIC ทั้งแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่า
 • ฝึกฝนทั้ง Listening และ Reading สลับกันไป
 • จับเวลาฝึกทำข้อสอบ เพื่อฝึกบริหารเวลาให้เหมาะสม

2. พัฒนาทักษะการฟัง:

 • ฝึกฟังภาษาอังกฤษอยู่เสมอ จากสื่อต่าง ๆ เช่น เพลง หนัง ซีรีส์ ข่าว
 • ฝึกจับใจความสำคัญ และเดาคำศัพท์จากบริบท
 • ฝึกฟังหลาย ๆ สำเนียง

3. พัฒนาทักษะการอ่าน:

 • ฝึกอ่านภาษาอังกฤษอยู่เสมอ จากสื่อต่าง ๆ เช่น บทความ หนังสือ ข่าว
 • ฝึกจับใจความสำคัญ และเดาคำศัพท์จากบริบท
 • ฝึกอ่านจับเวลา เพื่อฝึกบริหารเวลาให้เหมาะสม

4. เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์:

 • ท่องศัพท์ TOEIC เน้นคำศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบ
 • ฝึกใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

5. ฝึกเทคนิคการทำข้อสอบ:

 • Listening:
  • ฟังคำถามให้เข้าใจ จด Keyword สำคัญ
  • เดาคำตอบจากตัวเลือก
  • ไม่วนกลับไปฟังคำถามที่ผ่านมา
 • Reading:
  • อ่านคำถามให้เข้าใจ จด Keyword สำคัญ
  • อ่าน passage เร็ว ๆ จับใจความสำคัญ
  • เดาคำตอบจากตัวเลือก
  • ไม่เสียเวลาแปลคำศัพท์ที่ไม่รู้

เพียงเตรียมตัวและตั้งใจก็สามารถทำคะแนนสอบ TOEIC พิชิตตามเป้าหมายได้แล้ว !