รู้ก่อนสาย! อาการมะเร็งบริเวณปากมดลูกที่ควรสังเกต

‘มะเร็งปากมดลูก’ เป็นโรคร้ายแรงที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย สาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อเอชพีวี (Human Papillomavirus) ซึ่งเป็นเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาการของมะเร็งปากมดลูกในระยะแรกอาจไม่แสดงอาการใดๆ เลย แต่อาการมะเร็งที่บริเวณปากมดลูกมักเป็นอาการที่รุนแรง เช่น เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ตกขาวผิดปกติ ปวดหน่วงท้องน้อย

อาการมะเร็งปากมดลูกที่ควรสังเกต

อาการมะเร็งบริเวณปากมดลูกในระยะแรกอาจไม่แสดงอาการใด ๆ เลย แต่หากมีอาการแล้วมักเป็นอาการที่รุนแรง เช่น

 • เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด
  • เลือดออกกระปริดกระปรอยระหว่างมีประจำเดือน
  • เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
  • ประจำเดือนมาไม่ปกติ
  • ประจำเดือนมานานขึ้น หรือ ประจำเดือนมามากผิดปกติ
 • ตกขาวผิดปกติ
  • ตกขาวปริมาณมากขึ้น
  • ตกขาวมีกลิ่นเหม็น
  • มีเลือดปน
 • ปวดหน่วงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • มีอาการเจ็บหลังจากมีเพศสัมพันธ์

นอกจากอาการมะเร็งบริเวณปากมดลูกที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว ผู้หญิงที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น

 • ปัสสาวะหรืออุจจาระปนเลือด
 • ปัสสาวะไม่ค่อยออก
 • ปวดบวมบริเวณขาหนีบ

ซึ่งหากมีอาการที่ผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ว

สาเหตุของอาการมะเร็งปากมดลูก

สาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อเอชพีวี (Human Papillomavirus) ซึ่งเป็นเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชื้อเอชพีวีมีมากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์บางสายพันธุ์สามารถทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก

 • การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย
 • มีคู่นอนหลายคน
 • การสูบบุหรี่
 • การใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมน
 • การได้รับสารเคมีบางชนิด
 • ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

การรักษาอาการมะเร็งปากมดลูก

การรักษาอาการมะเร็งปากมดลูกขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็ง โดยการรักษาในระยะเริ่มต้นอาจใช้วิธีการผ่าตัดหรือฉายรังสี แต่หากมะเร็งลุกลามอาจต้องรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด

การป้องกันมะเร็งปากมดลูก

 • การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง

ความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการค้นหามะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ผู้หญิงไทยทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุก 3 ปี

หากสังเกตพบอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ว การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุก 3 ปี จะช่วยให้สามารถตรวจพบมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้นได้ ซึ่งจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีโอกาสหายขาดได้สูง