ส่องข้อดีของ Digital Agency ในไทยที่จะทำให้ธุรกิจคุณก้าวหน้าแซงคู่แข่ง!

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคนิคและรูปแบบของการตลาดในช่องทางต่างๆ นั้นมีความเปลี่ยนแปลงไป จากแต่ก่อนที่มักจะพึ่งพาสื่อแบบออฟไลน์ ยกตัวอย่างเช่นสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ, ป้าย Billboard หรือการทำโฆษณาตามบูธต่างๆ แต่ในตอนนี้ทุกสิ่งกลับถูกย้ายขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เสียแทบจะทั้งหมด ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่จะไปปรากฏบนสื่อดิจิทัล ด้วยการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารและเข้าถึงกันได้อย่างง่ายดาย แต่ทั้งนี้อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการตลาดเชิงดิจิทัล หรือ Digital Marketing นั้นก็ย่อมประกอบไปด้วย Digital Agency ในไทยที่อยู่ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง แต่จะมีข้อดีหรือประโยชน์ใดๆ บ้าง ตามมาหาคำตอบกันต่อได้จากบทความนี้เลย

ปริมาณการลงทุนที่ไม่สูงมาก

ข้อดีและประโยชน์อันดับต้นๆ ที่ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจกับ Digital Agency ในไทยนั่นก็คือเรื่องของปริมาณการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในอัตราที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนกับสื่อโฆษณาแบบออฟไลน์ อีกทั้งการลงทุนสร้างสื่อโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น หลายๆ ธุรกิจก็ยังเชื่ออีกว่า Digital Agency ในไทยนั้นสามารถนำมาซึ่งผลลัพธ์ของการทำโฆษณาที่ดีเยี่ยม ได้ประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกจุด แน่นอนว่าถ้าหากรู้จักการวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาที่สามารถใช้ได้ในระยะยาวก็จะยิ่งทำให้การลงทุนกับสื่อ หรือ Media ผ่านช่องทางออนไลน์ก็จะยิ่งคุ้มค่าเพิ่มมากขึ้นกว่าการลงทุนกับโฆษณาแบบออฟไลน์อย่างแน่นอน

การตลาดบนพื้นฐานของข้อมูล (Data-Driven)

อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นการตอกย้ำว่า Digital Agency ในไทยนั้นสามารถวางแผนและทำการตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพนั่นก็คือเป็นการตลาดที่ตั้งต้นอยู่บนพื้นฐานของคำว่าข้อมูล กล่าวง่ายๆ ก็คือก่อนการวางแผนหรือตั้งโจทย์ใดๆ ก็แล้วแต่ในการตลาดนั้นจะต้องนำเอาข้อมูลดิบมาตั้งต้น หรือ Data-Driven เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ทำให้นักการตลาดอย่างเราๆ สามารถวางแผนได้ถูกทางโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมของลูกค้า เมื่อข้อมูลที่อยู่ในมือมีความน่าเชื่อถือมากเพียงพอแน่นอนว่าการวางแผนย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แม่นยำและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น

ในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่จะตอบโจทย์และทำให้ Digital Agency ในไทยได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากการตลาดเชิงดิจิทัลนั่นก็คือเป็นสื่อโฆษณาที่สามารถเผยแพร่และเข้าถึงลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา จากทุกอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจว่าลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายจะเลือกเปิดรับสื่อในวันและเวลาไหน นอกเหนือไปจากนั้นนักการตลาดเองยังสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นตำแหน่งของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การวางแผนทำการตลาดในลำดับถัดไปเป็นไปอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเอง