รู้จักกับแรงงานต่างด้าว MOU ให้มากขึ้น นายจ้างสบายใจ ถูกกฎหมาย

การจ้างแรงงานต่างด้าวของภาคธุรกิจในไทยได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานทั้งกลุ่มผู้ผลิต ภาคบริการ กลุ่มงานก่อสร้างและอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันตามกฎหมายการจ้างแรงงานต่างด้าวจำเป็นต้องทำตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ใน MOU (Memorandum of Understanding) เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ไม่เสี่ยงผิดกฎหมาย นายจ้างเกิดความสบายใจ ด้วยเหตุนี้จึงอยากพาทุกคนมารู้จักกับแรงงานต่างด้าว MOU ให้มากขึ้นกว่าเดิม หน่วยงานใดกำลังวางแผนอยากจ้างแรงงานต่างด้าว ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอน

แรงงานต่างด้าว MOU คืออะไร

แรงงานต่างด้าว MOU คือ กลุ่มแรงงาน 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานและพำนักอาศัยระยะสั้นในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ได้ระบุเอาไว้ในเอกสารสัญญาหรือหนังสือบันทึกข้อตกลงซึ่งเกิดความเข้าใจตรงกันสำหรับ 2 ฝ่าย นั่นคือภาครัฐของประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้ง 3 ประเทศ แรงงานทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์เบื้องต้นตามเงื่อนไขจึงสามารถเข้ามาทำงานและสร้างรายได้ของตนเองในไทย รวมทั้งได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามความเหมาะสมเทียบเท่ากับแรงงานไทย

คุณสมบัติเบื้องต้นของแรงงานต่างด้าว MOU

  • มีรายละเอียดที่พักอาศัยหรือถิ่นที่อยู่ในไทยชัดเจน และได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขของ MOU ให้สามารถเข้ามาทำงานหาเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องคนเข้าเมือง ไม่ใช่นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน
  • มีทักษะ ความรู้ ตามจุดประสงค์ที่นายจ้างต้องการจ้างเข้ามาทำงานและเป็นไปตามใบขออนุญาตทำงาน
  • มีสติครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ใช่ผู้วิกลจริต สติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบใด ๆ
  • ไม่เจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ ที่ต้องทำการตรวจอย่างเคร่งครัด ได้แก่ วัณโรคระยะร้ายแรง โรคเท้าช้างระยะรุนแรงจนเป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคม การติดยาเสพติดร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคซิฟิลิส
  • ต้องไม่เคยรับโทษจำคุกในเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายว่าด้วยการทำงานของแรงงานต่างด้าวภายใน 1 ปี ก่อนวันขอใบอนุญาต

เลือกจ้างแรงงานต่างด้าว MOU ดีกว่าอย่างไร

1. การันตี ถูกต้องตามกฎหมาย

สิ่งแรกต้องขอยืนยันว่าเมื่อเลือกจ้างแรงงานต่างด้าว MOU นั่นคือสิ่งที่ทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องกังวลใจใด ๆ ทั้งตัวนายจ้างและลูกจ้าง เพราะถ้าเกิดจ้างแบบผิด ๆ แล้วถูกตรวจสอบทั้ง 2 ฝ่าย ย่อมหมายถึงผู้กระทำผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำและปรับตามสมควร รวมถึงยังห้ามเข้ามาในประเทศ 2 ปี ส่วนนายจ้างห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี เลยทีเดียว

2. นำเข้าแรงงานได้ตามทักษะและจำนวนที่ต้องการ

การนำเข้าแรงงานต่างด้าวนั้น นายจ้างสามารถเลือกจ้างพร้อมกันได้หลายคนตามจำนวนที่ต้องการ รวมถึงระบุทักษะเบื้องต้นตามความถนัดของแรงงานต่างด้าวได้เลย ทางผู้ประสานจากฝั่งประเทศต้นทางจะคัดเลือกคนที่เหมาะสมมาให้กับบริษัท

3. เสริมสร้างความปลอดภัย รู้แหล่งที่มาของแรงงาน

การที่แรงงานต่างด้าว MOU เข้ามาทำงานในไทย นายจ้างสามารถมั่นใจได้ว่าแรงงานเหล่านี้ผ่านการตรวจสอบ คัดกรองและมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่นายจ้างคาดหวังในระดับหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ยังรู้ที่มาของแรงงานคนดังกล่าวอย่างชัดเจน ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและความสบายใจให้กับพนักงานในองค์กร อีกทั้งยังได้แรงงานเข้ามาเติมเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กรที่ขาดหายไปในบางตำแหน่ง

ทำไมควรจ้างแรงงานต่างด้าว MOU ผ่านบริษัทจัดหาแรงงาน

นี่เป็นสิ่งที่นายจ้างหลายคนอาจจะกำลังสงสัยว่าในเมื่อมีการออกรายละเอียดพร้อมบอกขั้นตอนต่าง ๆ ในการจ้างแรงงานต่างด้าว MOU กันไปแล้ว จำเป็นต้องเลือกจ้างบริษัทจัดหาแรงงานอีกจริงหรือไม่? คำตอบคือ จริง และเป็นสิ่งที่บริษัทของไทยนิยมทำด้วย เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ ดังต่อไปนี้

เหตุผลสำคัญข้อแรกคือเรื่องความสะดวก ง่ายดาย รวดเร็ว นายจ้างไม่ต้องยุ่งยากดำเนินการใด ๆ ด้วยตนเองทั้งสิ้น เพราะทางบริษัทจัดหาแรงงานจะช่วยเหลือและดำเนินการทั้งหมด นายจ้างเพียงแค่เตรียมเอกสารตามที่ระบุเอาไว้เท่านั้น ส่วนขั้นตอนการติดต่อกับหน่วยงานปลายทาง การยื่นเอกสาร การตรวจและอบรมต่าง ๆ ทางบริษัทช่วยดูแลให้ทั้งหมด นายจ้างจะได้มีเวลาในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองเพื่อวางแผนและขยายกิจการให้เติบโตรองรับแรงงานที่กำลังจะเข้ามา

มากไปกว่านั้นสิ่งสำคัญที่หลายหน่วยงานเมื่อต้องการแรงงานต่างด้าวมักนิยมจ้างบริษัทจัดหาแรงงานมากกว่า นั่นเพราะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า โดยเฉพาะการไม่ต้องเสียค่าประกันแรงงานต่างด้าว ประมาณ 1,000 บาท จนถึงสูงสุด 100,000 บาท / แรงงาน 1 คน) และยังไม่ต้องเสียค่าเดินทางในการทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด สิ่งเหล่านี้ถือเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นหากนายจ้างต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยตนเองทั้งหมด

สนใจนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ใช้บริการ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส

จากข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ต้องยอมรับว่านี่คือช่องทางที่จะช่วยให้นายจ้างสามารถเลือกสรรลูกจ้างที่ตนเองต้องการได้ทันที เหนือสิ่งอื่นใดการเลือกใช้บริการกับบริษัทจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่มีความเชี่ยวชาญย่อมช่วยให้ทุกอย่างราบรื่น ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมยังได้รับคำแนะนำดี ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

หน่วยงานใดสนใจอยากจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 100% สามารถเข้ามาที่ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส กันได้เลย และยังมีบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ โดยเฉพาะการต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว สนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทีมงานมืออาชีพของเรายินดีนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างละเอียด ราคาคุ้มค่า สะดวก ง่ายดาย มีลูกจ้างเอาไว้ทำงานอย่างแน่นอน ไม่ต้องกังวลใจ