ประเภทการคุ้มครองที่ประกันภัยรถยนต์ครอบคลุม เมื่อผู้ขับขี่ต้องการปรับแต่งกรมธรรม์

ในปัจจุบันมีประกันภัยรถยนต์หลายประเภทให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่หลากหลายของผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนน ซึ่งประเภทความคุ้มครองเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่และบริษัทประกันจะตกลงกัน

1.ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

ความคุ้มครองที่ครอบคลุมครอบคลุมความเสียหายต่อยานพาหนะของคุณที่ไม่ได้เกิดจากการชน เช่น การโจรกรรม การทุบทำลาย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการชนสัตว์ที่ไม่มีคู่กรณี

2.การช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

ความคุ้มครองความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนจะให้บริการต่างๆ เช่น การลากจูง การซ่อมแซมยางแบน การจั๊มสตาร์ท และการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อคุณติดอยู่บนถนน

3.ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

เช่นเดียวกับ PIP ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับคุณและผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

4.Gap Insurance

หากคุณมีสินเชื่อรถยนต์หรือสัญญาเช่า Gap Insurance จะครอบคลุมส่วนต่างระหว่างมูลค่าเงินสดที่แท้จริงของรถของคุณกับยอดคงเหลือของสินเชื่อหรือสัญญาเช่าของคุณ ในกรณีที่รถของคุณถูกประกาศว่าขาดทุนทั้งหมด

5.การคุ้มครองการบาดเจ็บส่วนบุคคล (PIP)

หรือที่เรียกว่าการประกันภัย "ไม่มีความผิด" PIP จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าแรงที่สูญเสียสำหรับคุณและผู้โดยสาร โดยไม่คำนึงถึงความผิดในอุบัติเหตุ

6.ประกันภัยรถยนต์คลาสสิก

ออกแบบมาสำหรับรถโบราณหรือรถคลาสสิก การประกันภัยประเภทนี้คำนึงถึงมูลค่าและความต้องการเฉพาะของยานพาหนะเหล่านี้

7.ความคุ้มครองชิ้นส่วนและอุปกรณ์สั่งทำพิเศษ

หากคุณได้เพิ่มชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สั่งทำพิเศษให้กับรถของคุณ ความคุ้มครองนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการดัดแปลงเหล่านั้นจะได้รับการคุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือการโจรกรรม

การพิจารณาความต้องการเฉพาะ งบประมาณ และข้อกำหนดทางกฎหมายในพื้นที่ของคุณอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเลือกประเภทและระดับความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะกับคุณ การปรับแต่งกรมธรรม์ของคุณสามารถช่วยให้คุณสร้างสมดุลระหว่างการป้องกันที่เพียงพอและความสามารถในการจ่ายได้

mrkumka เราเป็นบริษัทเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินแห่งใหม่ โดยมีเป้าหมาย ให้ทุกคนเข้าถึงง่าย สะดวก และโปร่งใส เพราะเราเข้าใจ และทำให้การประกันภัย และผลิตภัณฑ์ทางการเงินง่ายขึ้น เพื่อให้คุณได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตตามชื่อของเราและมอบ 'ความคุ้มค่า' ให้กับลูกค้า