ประกันคุ้มครองสำหรับนักเรียนในต่างแดน สำคัญอย่างไร

www.freepik.com

สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน หรือ 1-2 ปี การทำประกันคุ้มครองสำหรับนักเรียนในต่างแดน เพื่อคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ สิ่งของสูญหาย และความล่าช้าของเที่ยวบิน ย่อมทำให้เกิดความสบายใจ ลองมาดูกันว่าทำไมประกันเดินทางต่างประเทศถึงมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม    

  • ประกอบการขอวีซ่านักเรียน

การสมัครเข้าศึกษาต่อในบางประเทศถูกกำหนดไว้ ว่านักเรียนจะต้องมีประกันคุ้มครอง ในต่างแดนและต้องแนบเอกสารดังกล่าวในการยื่นขอวีซ่า หากไม่มีเอกสารประกันจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าได้ เพราะฉะนั้นประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับนักเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ปกครองต้องเตรียมทำให้กับบุตรหลาน

  • คุ้มครองตั้งแต่ออกเดินทาง

ความคุ้มครองของประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับนักเรียนจะเริ่มขึ้นนับตั้งแต่มีการเดินทางไปยังประเทศปลายทางและจะคุ้มครองตลอดช่วงระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งรวมถึงในกรณีที่ มีเหตุให้ต้องบินกลับมาประเทศไทยเพื่อรักษาอาการป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้ ควรทำประกันก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือ ซื้อล่วงหน้า 1 สัปดาห์      

  • แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

หากเคยเข้ารับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่ว่าจะกรณีล้มป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ คง ทราบดีว่าค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงเพียงใด โดยเฉพาะประเทศยอดฮิตที่คนไทยนิยมไปเรียนต่อ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี แคนาดา ออสเตรเลีย ดังนั้น การมีประกันเดินทางต่างประเทศเอาไว้จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายไปได้มาก

  • เพิ่มความสบายใจ

อีกหนึ่งผลพลอยได้จากการทำประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับนักศึกษาต่างแดน คือ ความรู้สึกสบายใจช่วง ที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศ เนื่องจากในแต่ละวันคนเรามีโอกาสเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็น หกล้ม รถชน ล้มป่วยกะทันหัน เที่ยวบินล่าช้า สิ่งของสำคัญสูญหาย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น แต่การมีประกันคุ้มครองสำหรับนักเรียนในต่างแดนจะช่วยเพิ่มความสบายใจ อย่างน้อยหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็มีเพื่อนคู่คิด มีตัวช่วยผ่อนหนักเป็นเบา

เมื่อเห็นถึงความจำเป็นของ กันคุ้มครองสำหรับนักเรียนในต่างแดน เชื่อว่าครอบครัวไหนที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนต่อควรทำประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับนักเรียนเอาไว้แม้ประเทศนั้น ๆ จะบังคับใช้เป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่าหรือไม่ก็ตาม ประกันจะช่วยแบ่งเบาภาระหนักเป็นเบา ทำให้รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึง เพิ่มความสบายใจตลอดระยะเวลาการเรียนในต่างประเทศอีกด้วย