ไพโรจน์ โชติกเสถียร ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.แรงงาน เร่งจัดทำแผนพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการรองรับการประกอบอาชีพ

๑๑ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๒๑

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ประชุมมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน