ไทย เปิดตัว ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

CMDF สนับสนุนนักวิจัยผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนคุณภาพ เผยแพร่ในระดับสากล

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๐:๒๐

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) ยกระดับงานวิจัยด้านตลาดทุนไทย เปิดตัวโครงการสนับสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ (International Publication Bonus Scheme) เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย