โรงแรมแอทธินี ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สมาคม Taekwondo Hall of Fame ได้จัดพิธีมอบรางวัลหอเกียรติยศเทควันโด 2019 ครั้งที่ 10 กรุงเทพมหานคร

๐๒ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๓๐

กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-สมาคม Taekwondo Hall of Fame วันที่ 24 สิงหาคม 2562 สมาคม Taekwondo Hall of Fame ได้จัดพิธีมอบรางวัลหอเกียรติยศเทควันโด 2019 ครั้งที่ 10 กรุงเทพมหานคร ขึ้นที่ ห้องแกรนด์ฮอล์ล โรงแรมแอทธินี นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้