ภาพข่าว: “นอร์ติส กรุ๊ป” ติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เดินหน้าโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้สถานศึกษาทั่วประเทศ

10 Apr 2017

ทั้งนี้ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของสถานศึกษานอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมพลังงานต่อไป และยังเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานสะอาด การสร้างงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ นอร์ติสกรุ๊ปยังมีแนวคิดที่จะขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไปยังสถานศึกษาแห่งอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย

ภาพข่าว: “นอร์ติส กรุ๊ป” ติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เดินหน้าโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้สถานศึกษาทั่วประเทศ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit