โรงแรมสำหรับผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

เปิดอบรมผู้ประกอบการโรงแรมทั่วภาคใต้ ปี 2563

๐๗ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๔๙

กรุงเทพฯ-7 ต.ค.-วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้

เปิดอบรมผู้ประกอบการโรงแรมทั่วภาคใต้! หลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร(ภาคพิเศษ)

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๙ ๐๘:๕๘

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-เบรน ยูไนเต็ด วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป

27 เมษานี้ ผู้ประกอบโรงแรม รีสอร์ท ทั่วภาคใต้ห้ามพลาด!

๐๔ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๒๓

กรุงเทพฯ-4 มี.ค.-วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้

เปิดรับสมัครผู้บริหารโรงแรมทั่วภาคใต้!

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๒:๓๗

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้

เปิดรับสมัครทั่วภาคใต้ การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ)

๓๐ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๑๔

กรุงเทพฯ-30 พ.ย.-วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้

เปิดอบรม หลักสูตรการจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 17

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๔:๔๓

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 10 พฤศจิการยน พ.ศ. 2561 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษา

อบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 17

๐๗ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๗:๒๒

กรุงเทพฯ-7 ก.พ.-วิทยาลัยดุสิตธานี หลักสูตรสำหรับ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจธุรกิจโรงแรม ได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการทุกภาคส่วนของโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เรียนรู้กฎหมายโรงแรม เข้าใจงบการเงิน วางแผนการตลาด เพิ่มยอดขายยุคดิจิตอล เสริมเทคนิดบริหารรายได้

หลักสูตรการจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 16

๑๓ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๙

กรุงเทพฯ-13 มิ.ย.-วิทยาลัยดุสิตธานี คงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับ การจัดการธุรกิจโรงแรมแต่เพียงคำถามเดียวที่ผู้ประกอบการต้องการคำตอบมากที่สุด คือบริหารจัดการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ!การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 16 หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณหาคำตอบแบบเจาะลึกเรื่องการบริหารจัดการโรงแรม