โรงแรมนิภาการ์เด้น ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานมหกรรมคุณภาพ กฟต.2 ประจำปี 2560

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๗ ๐๘:๕๖

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมคุณภาพ กฟต.2 ประจำปี 2560 พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี โดยมีนายราชิณะ คงคาน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ในนาม

ประกวดผลงานวิชาการ

๐๑ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๐๙

กรุงเทพฯ-1 ก.ย.-กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมประกวดผลงานวิชาการของชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ภายใต้ชื่องาน พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่