ข่าวประชาสัมพันธ์โรงแรมตามแผน | newswit

เซ็นทรัลพัฒนา รีสตาร์ทประเทศเร่งฟื้นเศรษฐกิจ
เซ็นทรัลพัฒนา รีสตาร์ทประเทศเร่งฟื้นเศรษฐกิจ
เดินหน้าธุรกิจโรงแรมลงทุน 10,000 ล้านบาทใน 5 ปี สร้างมาตรฐานใหม่พร้อมบุกเบิก 'เศรษฐกิจการเดินทาง' (Travel Ecosystem) Jun 2022
เซ็นทรัลพัฒนา รีสตาร์ทประเทศเร่งฟื้นเศรษฐกิจ
เซ็นทรัลพัฒนา รีสตาร์ทประเทศเร่งฟื้นเศรษฐกิจ
เดินหน้าธุรกิจโรงแรมลงทุน 10,000 ล้านบาทใน 5 ปี สร้างมาตรฐานใหม่พร้อมบุกเบิก 'เศรษฐกิจการเดินทาง' – ชม VDO Jun 2022
IFEC มาตามนัดยื่นศาล...ดันดาราเทวีพ้นแผนฟื้นฟูฯ
IFEC มาตามนัดยื่นศาล...ดันดาราเทวีพ้นแผนฟื้นฟูฯ
8 มิ.ย. – นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ Jun 2016