ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมวิศวะ | newswit

โรงเรียนเตรียมวิศวะ มจพ. ปฐมนิเทศ
โรงเรียนเตรียมวิศวะ มจพ. ปฐมนิเทศ
น.ศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2566 – 14 Jun
“ตุลา” ผู้มีความสนใจด้านของวิศวกรรมจึงมุ่งสู่โรงเรียนเตรียมวิศวะ
“ตุลา” ผู้มีความสนใจด้านของวิศวกรรมจึงมุ่งสู่โรงเรียนเตรียมวิศวะ
มจพ. – "ตุลา" เล่าให้ฟังว่า ก่อนที่ผมจะเข้ามาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนตัวแล้วผม Dec 2019