โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: พิธีปิดโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน

๑๔ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๓๗

กรุงเทพฯ-14 ก.ค.-ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธีปิด โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

ภาพข่าว: กรุงศรีนำทีมสื่อมวลชนจัดกิจกรรม กรุงศรี รอบรู้เรื่องเงิน จ.เชียงราย

๑๓ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๓

กรุงเทพฯ-13 ธ.ค.-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีนำทีมสื่อมวลชนร่วมโครงการ กรุงศรี รอบรู้เรื่องเงิน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้เรื่องการออมเงินและการใช้เงินอย่างชาญฉลาด ตลอดจนการปลูกฝังการมีวินัยทางการเงิน ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับในปี 2559 มีอาสาสมัครพนักงานกรุงศรีกว่า 3,800 คน

เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ฮอนด้าสานฝันเบาวชนกอล์ฟ

๒๘ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๒๗

กรุงเทพฯ-28 ต.ค.-Golf Channel Thailand โครงการ ฮอนด้า สานฝันเยาวชนกอล์ฟ เปิดรับสมัครโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีกิจกรรมจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ เข้าร่วมโครงการฯ โดยโครงการฯจะรับบริจาคอุปกรณ์กอล์ฟ และนำมาซ่อมแซมให้มีสภาพสมบูรณ์ แล้วส่งมอบให้กับโรงเรียนต่างๆที่ร่วมโครงการ

ทรู เดินหน้าขยายโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา เพิ่มอีก 1,000 โรงเรียน

๐๑ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๑:๐๔

กรุงเทพฯ-1 เม.ย.-ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ทรู เดินหน้าขยายโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา เพิ่มอีก 1,000 โรงเรียน ทั่วประเทศ รับสมัครวันนี้ - 31 พฤษภาคม ผ่าน www.trueplookpanya.com ทรูเดินหน้า โครงการทรูปลูกปัญญา

สสวท. เปิดรับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และมูลนิธิ

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๑:๔๙

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-สสวท. นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

กทม.รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสีขาว

๑๒ พ.ย. ๒๐๐๑ ๑๑:๓๓

กรุงเทพฯ-12 พ.ย.-กทม. นายวันชัย อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.เปิดเผยถึงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายการจัดทำ โครงการโรงเรียนสีขาว ว่า ทางสำนักการศึกษาได้จัดกิจกรรม ทั้งสิ้น 16 กิจกรรม ได้แก่ 1. ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 431

ม.รังสิตให้ทุนนักเรียนทั่วประเทศศึกษาต่อ 120 ทุน

๑๐ ก.ค. ๒๐๐๐ ๑๓:๓๐

กรุงเทพฯ-10 ก.ค.-ม.รังสิต ม.รังสิตสานโครงการ สู่มหาวิทยาลัย เป็นปีที่ 3 จัดแนะแนวสอบ Pre-entrance ในโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศปรี พร้อมให้ทุนศึกษาต่อ ม.รังสิตแก่นักเรียนจำนวน 120 ทุน เริ่มเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผศ.ดร.นเรศ พันธราธร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต

ฮอนด้าขยายเวลารับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่

๐๒ พ.ย. ๒๐๐๖ ๐๙:๕๘

กรุงเทพฯ-2 พ.ย.-อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร โรงเรียนจากทั่วประเทศร่วมโครงการ โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2549-2550 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิด ตามรอยเท้าพ่อ. กับฮอนด้า