อำพลฟูดส์ บริจาคเงิน 5 แสนบาท สนับสนุนการสร้างสะพานเชื่อมอาคาร โรงเรียนสายธรรมจันทร์

03 Nov 2021

ตลอดการดำเนินงานของ อำพลฟูดส์ ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการกล่องวิเศษ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งประกอบธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการสร้างความมั่นคงทางการศึกษาให้กับเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญที่เราเน้นย้ำเสมอมา

อำพลฟูดส์ บริจาคเงิน 5 แสนบาท สนับสนุนการสร้างสะพานเชื่อมอาคาร โรงเรียนสายธรรมจันทร์

อำพลฟูดส์ บริจาคเงิน 5 แสนบาท สนับสนุนการสร้างสะพานเชื่อมอาคาร โรงเรียนสายธรรมจันทร์
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit