ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตพัฒนา | newswit

สองสถาบันจับมือ เสริมรากฐานการศึกษา
สองสถาบันจับมือ เสริมรากฐานการศึกษา
วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ? – Jul 2022
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
- ร.ร. สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม - เลิร์นคอร์ปฯ จับมือผุดโครงการหลักสูตรดนตรีร่วมฯ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ Jun 2020
โรงเรียนสาธิตพัฒนา นำการ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตพัฒนา นำการ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์
ร่วมพัฒนาทักษะชีวิต จัด “กิจกรรมสัปดาห์หนังสือชวนอ่าน ตอนวิชา เอาตัวรอด Survival Tips” – โรงเรียนสาธิตพัฒนา Aug 2018
ภาพข่าว: นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาเยี่ยมชมครัวการบินไทย – กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--การบินไทย เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ในการเข้าเยี่ยมชมครัวการบินไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อชมขั้นตอนกรรมวิธีต่าง ๆ ตั้งแต่ การคัดวัตถุดิบ จัดเก็บ ปรุงแต่งอาหารของครัวการบินไทยเพื่อเสิร์ฟบนเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ
โรงเรียนสาธิตพัฒนาเปิดหลักสูตร ม.ปลาย รายบุคคล – กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--โรงเรียนสาธิตพัฒนา สาธิตพัฒนาเปิดตัวหลักสูตร Customized รายบุคคลระดับ ม.ปลายวางเป้าหมาย เรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมแจกทุนให้โอกาสเด็กเรียนดี โรงเรียนสาธิตพัฒนา เปิดตัวหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเนื้อหาวิชา และ ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายที่ผู้เรียนสนใจเป็นรายบุคคล พร้อมดึงผู้สอนที่ชำนาญการเฉพาะด้าน
ภาพข่าว: โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะที่วัดสวนแก้ว – กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--โรงเรียนสาธิตพัฒนา โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ โดยนักเรียนได้นำสิ่งของมาร่วมบริจาค กวาดลานวัด ปลูกต้นไม้ และ รับฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง กตัญญู กตเวที จากพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) โดยมีคุณครูและผู้ปกครองอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างปลูกฝังจิตสาธารณะ ณ บ้านบางแค – กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--โรงเรียนสาธิตพัฒนา โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เพื่อร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ นอกจากนั้น นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนายังได้ร่วมกันเล่นเกมส์ทายชื่อสัตว์กับผู้สูงอายุซึ่งเด็ก ๆ ตั้งใจเตรียมกันมาโดยเฉพาะ
ภาพข่าว: นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี – กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--โรงเรียนสาธิตพัฒนา เมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา ดช.ญาณวัฒน์ พุ่มพวง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้เ้ข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับรางวัลเด็กและเยาชนดีเด่น ประจำปี 2554 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 029155390 Satitpattana School สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่
ภาพข่าว: รร.สาธิตพัฒนา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน Shelldon Singing & Dancing Contest – กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--โรงเรียนสาธิตพัฒนา เข้มข้นขึ้นทุกขณะ ในการแข่งขันเต้น และ ร้องเพลง รายการ Shelldon Singing & Dancing Contest ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ซึ่ง โรงเรียนสาธิตพัฒนาเป็น 1 ใน 20 โรงเรียนที่สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ ซึ่งจะตัดสินกันอีกครั้ง ในเดือนมีนาคม 2554 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 029155390 Satitpattana
ภาพข่าว: คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา ร่วมบรรเลงเพลงและรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว – กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--โรงเรียนสาธิตพัฒนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้ร่วมบันทึกเทปรำถวายพระพรประกอบการบรรเลงดนตรีไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่
ภาพข่าว: ผู้แทนนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสาธิตพัฒนามอบเงินและบริจาคและสิ่งของแก่สภากาชาดไทย – กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--โรงเรียนสาธิตพัฒนา ผู้แทนนักเรียนและครูโรงเรียนสาธิตพัฒนานำเงินบริจาคและสิ่งของมอบให้แก่สภากาชาดไทย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยเป็นผู้รับมอบเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในภาคต่าง ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 029155390 Satitpattana School สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่
ภาพข่าว: โรงเรียนสาธิตพัฒนา เข้ารับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2553 – กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--โรงเรียนสาธิตพัฒนา เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตบึงกุ่มได้จัดพิธีมอบรางวัลการตรวจประเมินด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนสำหรับกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม ในโอกาสนี้ โรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยนางนิรดา วงศ์อนันต์กุล ผู้จัดการโรงเรียนได้เป็นผู้รับมอบรางวัลระดับดีเด่น ซึ่งนับเป็นปีที่ 2
โรงเรียนสาธิตพัฒนาเข้าเยี่ยมชมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นโรงเรียนแรกของไทย – กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--โรงเรียนสาธิตพัฒนา เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าชมการตรวจพิสูจน์หลักฐานด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อประกอบการดำิเนินคดี ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกของไทยที่ได้เข้าชมสถาบันฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0869776899 Satitpattana School
โรงเรียนสาธิตพัฒนา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2554 – กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--โรงเรียนสาธิตพัฒนา โรงเรียนสาธิตพัฒนา โรงเรียนภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนโดยใช้หลักสูตร Satit Close-Up Program (Satit-CU Program) จำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 1/2554 ตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โรงเรียนสาธิตพัฒนา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2553 – กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--โรงเรียนสาธิตพัฒนา “โรงเรียนสาธิตพัฒนา โรงเรียนภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนโดยใช้หลักสูตร Satit Close-Up Program (Satit-CU Program) เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 1/2553 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2552 – วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552 สอบ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552
แสนสิริ ริเริ่มแนวคิดสร้าง Community ย่านรามอินทรา ตั้งเป็นเมืองสมบูรณ์แบบ – กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--แสนสิริ แสนสิริ ริเริ่มแนวคิดสร้าง Community ย่านรามอินทรา ตั้งเป็นเมืองสมบูรณ์แบบ ลุยเปิดตัวโครงการใหม่ภายใต้แบรนด์ฮาบิเทีย 2 โครงการรวดมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมแตกไลน์ธุรกิจซื้อที่โรงเรียน สาธิตพัฒนา พัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับสากลในย่านรามอินทรา แสนสิริ สร้าง Community เพิ่มศักยภาพทำเลย่านรามอินทราอย่างต่อเนื่อง
ข่าวซุบซิบ:ผศ.วรนารถ วัชราธร อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม – กรุงเทพฯ--20 พ.ค.-- วงการศึกษาก็แข่งกันแบบไม่มีใครยอมใคร โดยเฉพาะตลาดการศึกษาเอกชนที่มีมูลค่าสูงถูกโรงเรียนนานาชาติแย่งส่วนแบ่งและครองมูลค่าตลาดมหาศาล ปีนี้หลายโรงเรียนเอกชนเตรียมงัดกลยุทธ์สำคัญมาเพียบ อย่างโรงเรียนสาธิตพัฒนา โรงเรียนชื่อดังย่านรามอินทราที่ได้ ผอ.ใหม่ แต่ไม่ใหม่ในวงการการศึกษา ผศ.วรนารถ วัชราธร อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
โรงเรียนสาธิตพัฒนา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ประถม มัธยม ประจำปี 2552 – กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--โรงเรียนสาธิตพัฒนา จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 รายละเอียด ระดับชั้น ระดับประถม ระดับมัธยม วันที่รับสมัคร วันจันทร์ที่ 27 ต.ค.-วันอังคารที่ 11 พ.ย. 2551 วันจันทร์ที่ 27 ต.ค.-วันอังคารที่ 11 พ.ย. 2551 วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 15 พ.ย. 2551 โรงเรียนสาธิตพัฒนา วันเสาร์ที่ 24 ม.ค. 2552 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ วันที่ประกาศผลสอบ