โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ธ.กรุงเทพ-ประพันธ์สาส์น ร่วมมือจัดโครงการ มอบหนังสือชุด ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY (BE WHAT YOU LOVE)

๑๒ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๓

กรุงเทพฯ-12 ม.ค.-สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด จัดโครงการมอบหนังสือชุด ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY (BE WHAT YOU LOVE) ผนวกหนังสืออ่านเสริมนอกเวลาเรียน ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา 437 แห่ง และหอสมุดเมือง (Bangkok City Library)

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น และกรุงเทพมหานคร จัดงานมอบหนังสือชุด ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY (BE WHAT YOU

๐๕ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๑

กรุงเทพฯ-5 ม.ค.-สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น และกรุงเทพมหานคร จัดงานมอบหนังสือ โครงการหนังสือชุด ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY (BE WHAT YOU LOVE) มูลค่ารวม 7 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา 437 แห่ง และหอสมุดเมือง (Bangkok City Library)

ภาพข่าว: มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก มอบทุนการศึกษา

๒๗ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๐๙

กรุงเทพฯ-27 พ.ย.-เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย วัชระ แวววุฒินันท์ ประธานมูลนิธิเพื่อนร่วมโลก ร่วมด้วย รติวัลคุ์ อัษฎามงคล รองประธาน และกฤษฏิ์ ชูพินิจ กรรมการมูลนิธิเพื่อนร่วมโลก จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการ นิทานอาเซียนแสนสนุกสองภาษา ส่งมอบให้โรงเรียนในสังกัด กทม. และห้องสมุดประชาชน 475

๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๔๕

กรุงเทพฯ-26 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (กลาง) ส่งมอบหนังสือ นิทานอาเซียนแสนสนุกสองภาษา (Bilingual ASEAN Series) ผนวก กิจกรรมบูรณาการ มูลค่ารวม 8 ล้านบาท ให้กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 2 จากขวา)

ประพันธ์สาส์น-ธ.กรุงเทพ ร่วมมือจัดโครงการมอบหนังสือชุด นิทานอาเซียนแสนสนุกสองภาษา

๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๓๒

กรุงเทพฯ-26 ธ.ค.-สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 08.45-13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการมอบหนังสือชุด นิทานอาเซียนแสนสนุกสองภาษา (Billingual ASEAN

ภาพข่าว: มอบหนังสือ

๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๒๔

กรุงเทพฯ-26 ธ.ค.-สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น นายชาติศิริ โสภณพนิช (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ นายอาทร เตชะธาดา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ร่วมมอบหนังสือ นิทานอาเซียนแสนสนุกสองภาษา (Bilingual ASEAN Series) ผนวก กิจกรรมบูรณาการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีมอบหนังสือเงินทอง ของมีค่า ชุด พัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐ พ.ค. ๒๐๑๐ ๑๐:๑๓

กรุงเทพฯ-10 พ.ค.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมพิธีมอบหนังสือเงินทอง ของมีค่า ชุด พัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

เผยผลสำรวจคัดเลือก 11 โรงเรียนกทม นำร่องห้องเรียนไอที

๐๓ พ.ค. ๒๐๐๑ ๑๒:๒๐

กรุงเทพฯ-3 พ.ค.-เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น สืบเนื่องจากบริษัทเทเลคอมเอเซียฯ ได้มีโครงการร่วมมือกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำโครงการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ในหมู่นักเรียน ความคืบหน้าล่าสุด ทีมงานบริษัทฯ