SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านโจรก อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

21 Mar 2023
SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านโจรก อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านโจรก อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit